Please, flip your device!

SWALI LOLOTE? WASILIANA NASI SASA!

CarKibanda ni tovuti namba moja ya matangazo ya magari nchini Uganda. Kama una swali au suala lolote kuhusiana na tovuti yetu, tafadhali wasiliana nasi hapa. Kwa maelezo zaidi kuhusiana nasi, tafafadhali wasiliana nasi hapa. Kama unataka kutangaza kupitia CarKibanda, tafadhali wasiliana nasi hapa.